Μετά από την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων, (Αποφάσεις : ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2015, ΦΕΚ Β’ 2840/22-10-14, ΦΕΚ 69/16-01-2015, ΦΕΚ 219/12-01-2015) δημιουργήθηκε η υποχρέωση για τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και τα Διαμερίσματα, να προβούν σε διαδικασία επιθεώρησης, η οποία διενεργείται ΜΟΝΟ από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων όλα τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να προβούν σε μια διαδικασία προαξιολόγησης προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) Επίσης ,απαιτείται η συλλογή εγγράφων και τεκμηρίων τα οποία κατατίθενται μαζί με την αίτηση του καταλύματος σε ηλεκτρονική μορφή στο ΞΕΕ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικά για το τουριστικό κατάλυμα και σε περίπτωση ελέγχου από το ΞΕΕ, θα ελεγχθεί η γνησιότητά τους. Σε περίπτωση δε, ευρημάτων ανακριβών στοιχείων από τους επιθεωρητές η επιχείρηση μπορεί να υποστεί σημαντικότατες κυρώσεις.

Η παραπάνω διαδικασία προσαρμογής έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2017, αλλά η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, η απαραίτητη προετοιμασία τους και οι τροποποιήσεις που μπορεί να χρειασθούν να γίνουν μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρες.

Η Εταιρεία μας με την μακρόχρονη πείρα της και το μεγάλο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ επιτελείο από εκπαιδευμένους μηχανικούς – επιθεωρητές που διαθέτει είναι σε θέση να βοηθήσει την επιχείρηση σας στο σημαντικό αυτό στάδιο της προαξιολόγησης και της προετοιμασίας για την τελική επιθεώρηση

Η εμπειρία των ανθρώπων μας μπορεί να σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να αξιολογήσετε σωστά το τουριστικό σας κατάλυμα να προχωρήσετε -εάν επιθυμείτε- στην αναβάθμιση της κατηγορίας του, που θα σας οδηγήσει και στην καλύτερη αξιολόγησή σας από τα διεθνή τουριστικά site.

Επίσης η εικοσαετής πείρα μας και η γνώση μας στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO 9001), συστημάτων ασφάλειας τροφίμων (HACCP, ISO 22000) και συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος (ISO 14001), θα βοηθήσει την εταιρεία σας στην συλλογή των απαραίτητων ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) για την βέλτιστη αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης σας. Όλοι οι διεθνείς τουριστικοί πράκτορες δίνουν μεγάλη σημασία στην εφαρμογή αυτών των προτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 86 19900 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ονοματεπώνυμο*

Email*

Εταιρία

Θέμα

Το μήνυμά σας