Η CHATZICHRISTOS & PARTNERS διαθέτει εμπειρία πλέον των 10 ετών στην Εναλλακτική Χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα βασίζεται σε δύο κύριους άξονες

 1. Συμμετοχικά Κεφάλαια

Η συνεχής συνεργασία με επενδυτικά funds εσωτερικού και εξωτερικού μπορεί υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει σημαντική κεφαλαιακή υποστήριξη που μπορεί να φτάσει από απλή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο έως τη συνολική εξαγορά ενός επιχειρηματικού σχήματος. Αναλαμβάνουμε:

  • Εταιρική Παρουσίαση
  • Διαπραγματεύσεις
  • Νομική Υποστήριξη
  • Εφαρμογή Νέου Σχήματος
 1. Κεφαλαιαγορές

Δυνατότητα παροχής υποστήριξης που αφορά εκτός από το Χρηματιστήριο Αθηνών και χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού (Κύπρος, Βουλγαρία). Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνολική υποστήριξη (χρηματιστηριακή, ελεγκτική, λογιστική, νομική, φορολογική, δημοσιεύσεις) από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό. Αναλαμβάνουμε:

  • Εισαγωγή Εταιρικού Σχήματος στην Κεφαλαιαγορά
  • Δευτερογενή προσφορά μετοχών
  • Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών εισηγμένων