Περισσότερα για Επενδυτικά Προγράμματα
Η CHATZICHRISTOS & PARTNERS, κατέχοντας ηγετική θέση στο χώρο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται εξίσου επιτυχώς στον τομέα των επενδυτικών προγραμμάτων. Χάρη στην πολυετή εμπειρία και τα καταξιωμένα στελέχη μας, το τμήμα Επενδυτικών Προγραμμάτων, σε συνδιασμό πάντα με τα τμήματα διασφάλισης ποιότητας και διαφήμισης της CHATZICHRISTOS & PARTNERS, αναλαμβάνει την έρευνα, τη μελέτη και τη σχεδίαση των κατάλληλων προγραμμάτων για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, την επέκταση του κύκλου εργασιών της και την μεγιστοποίηση των κερδών σας. Ενδεικτικά, το τμήμα Επενδυτικών Προγραμμάτων της CHATZICHRISTOS & PARTNERS ειδικεύεται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Διαγνωστικές Μελέτες – Αναλύσεις
 • Μελέτες Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Διαρθρωτικές Μελέτες
 • Κλαδικές Μελέτες
 • Σχέδια Marketing
 • Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικών Μοντέλων
 • Θέματα Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποδομής
 • Προσβάσεις σε πηγές χρηματοδότησης
 • Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας
 • Κατάρτιση Προσωπικού
 • Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού
 • Πρόσβαση σε ξένες αγορές και αναζήτηση εταίρων στο διεθνή χώρο

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας