Η CHATZICHRISTOS & PARTNERS διαθέτει εμπειρία πλέον των 5 ετών στη διαχείριση κρίσεων. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από διάφορους κλάδους (Οικονομολόγοι, Νομικοί, Μηχανικοί, Πολιτικοί Επιστήμονες) εξασφαλίζει την άρτια υποστήριξη της επιχείρηση σας προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διαχείριση Τραπεζικών Σχέσεων
  (εκπροσώπηση, διαπραγμάτευση)
 • Εναλλακτική Χρηματοδότηση (βλέπε funding)
 • Υπαγωγή στο Πτωχευτικό Δίκαιο
  (Άρθρο 99 / Άρθρο 107)
 • Διαχείριση Οφειλών προς Τρίτους
  (Κατασχέσεις / Διαταγές Πληρωμής / Πλειστηριασμοί / Ασφαλιστικά Μέτρα / Επισχέσεις Εργασίας)
 • Διαχείριση Οφειλών Προσωπικού
 • Διαχείριση Φοροτεχνικών Υποχρεώσεων / Οφειλών
 • Διαχείριση Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων / Οφειλών
 • Παροχή Νομικής Υποστήριξης / Προστασίας
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
 • Διαχείριση Εταιρικών Σχημάτων
  (Μετατροπές / Συγχωνεύσεις / Λύσεις / Συστάσεις)