Η Chatzichristos Partners ιδρύθηκε το 1996 όταν μια ομάδα επιτυχημένων συμβούλων επιχειρήσεων με δεκαετή πορεία στον χώρο αποφάσισε να ενωθεί.

Ο λόγος της ένωσης αυτής ήταν:

 • η δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών
 • η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών
 • η ανάπτυξη και συνεχής επέκταση των υπηρεσιών μας και
 • η διαθεσιμότητα έμπειρου και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

H επιτυχημένη σχέση με τους πελάτες μας στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών τους, στη συνεχή επικοινωνίαμαζί τους, στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στην διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

Το 2007 η Chatzichristos & Partners είχε την διορατικότητα ,αντιλήφτηκε την επερχόμενη κρίση της αγοράς και αναβάθμισε τις υπηρεσίες δημιουργώντας τμήμα οικονομικών και νομικών συμβούλων για τις εταιρείες-πελάτες της .

Η Chatzichristos & Partners έχει σημαντική εμπειρία και απευθύνεται κυρίως στους τομείς της Βιομηχανίας, του Δημοσίου, των Ομοσπονδιών/Σωματείων και του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • Να προσθέτουμε αξία στους πελάτες μας, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά προβλήματα στρατηγικής, οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Να πρωτοπορούμε και να αναγνωριζόμαστε ως ηγετική εταιρεία στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελληνική & Διεθνή αγορά, επιτυγχάνοντας μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες
 • Να εμπνέουμε εμπιστοσύνη παρέχοντας ΛΥΣΕΙΣ και όχι μόνο μελέτες.
 • Να είμαστε μια υγιής και κερδοφόρος εταιρεία που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε μαζί με τους πελάτες – συνεργάτες μας .
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι έχει καταρτιστεί στρατηγικό σχέδιο, το οποίο ακολουθείται πιστά.
Η εταιρεία Chatzichristos & Partners έχει εγκαταστήσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά ΙSΟ 9001:2000.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

 • Εκπόνηση μελετών επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών
 • Στατιστική παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Marketing Plans
 • Business Plans
 • Αγοραπωλησίες εταιρειών
 • ΑΡΘΡΟ 99 (Έχουμε υποβάλλει 68 αιτήσεις με 100% επιτυχία)
 • Τραπεζικές διαπραγματεύσεις (Τμήματα Εμπλοκών Τραπεζών )
 • Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων κ σχέδια ανάκαμψης
 • Εύρεση κεφαλαίων (Funding)
 • Διαχείριση χρέους (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιο)
 • Νομική Υποστήριξη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ΙSΟ 9001:2000.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSΟ 14000
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων Υγιεινής κ Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών κατά ΗΑCCP /ISO 22000
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων κατά OHSΑS 18000.
 • Δημιουργία τεχνικών φακέλων για CE – MARK

Η εταιρεία έχει διεκπεραιώσει επιτυχώς περισσότερα από 400 έργα και έχει δυναμικά επεκταθεί στην Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Ευχαριστώντας όλους τους 500 πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους , δεσμευόμαστε για την συνεχή προσπάθεια υλοποίησης του στρατηγικού μας σχεδίου.