Τουριστικά καταλύματα

νέο Νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό

Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό, καθορίζει την οργανωμένη και αντικειμενική κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών. Κύριος στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων .
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Βεβαίωσης κατάταξης των Ξενοδοχείων και ο ΕΟΤ για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Διαμερίσματα.
Με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκαν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων (από 1 έως 5) και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών (από 1 έως 5).

Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις νέων και υφιστάμενων Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), όλων των μεγεθών, σε όλη την Ελλάδα. Η διαδικασία κατάταξης είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων που ορίζει η σχετική νομοθεσία, σε συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, το άθροισμα των οποίων έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό, καθορίζει την οργανωμένη και αντικειμενική κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών. Κύριος στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων .
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Βεβαίωσης κατάταξης των Ξενοδοχείων και ο ΕΟΤ για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Διαμερίσματα.
Με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκαν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων (από 1 έως 5) και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών (από 1 έως 5).

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Καλέστε τον Κο Χατζηχρίστο