Νομικές υπηρεσίες

lawyer-is-providing-information-about-the-client-s-2022-10-06-05-57-37-utc.jpg

Νομικές υπηρεσίες για εταιρείες και επιχειρήσεις

Συμβολή στην επιλογή της καταλληλότερης μορφής δημιουργίας εταιρείας 

Παροχή συμβουλών και διαχείριση όλων των νόμιμων εταιρικών διαδικασιών. 

Καθοδήγηση και ενημέρωση για τις  διαδικασίες  που πρέπει να ακολουθούνται  για την εναρµόνιση των επιχειρήσεων  σύµφωνα με τις οδηγίες για την παρεµπόδιση και καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) καθώς και με τις οδηγίες του ευρωπαϊκού κανονισµού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). 

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Καλέστε τον Κο Χατζηχρίστο