Από το 1996

27

Χρόνια Εμπειρίας

Λίγα λόγια για εμάς

Welcome to Chatzichristos & Partners

Η Chatzichristos & Partners ιδρύθηκε το 1996 όταν μια ομάδα επιτυχημένων συμβούλων επιχειρήσεων με δεκαετή πορεία στον χώρο αποφάσισε να ενωθεί.

Ο λόγος της ένωσης αυτής ήταν:

H επιτυχημένη σχέση με τους πελάτες μας στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών τους, στη συνεχή επικοινωνίαμαζί τους, στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στην διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

Το 2007 η Chatzichristos & Partners είχε την διορατικότητα ,αντιλήφτηκε την επερχόμενη κρίση της αγοράς και αναβάθμισε τις υπηρεσίες δημιουργώντας τμήμα οικονομικών και νομικών συμβούλων για τις εταιρείες-πελάτες της .

Η Chatzichristos & Partners έχει σημαντική εμπειρία και απευθύνεται κυρίως στους τομείς της Βιομηχανίας, του Δημοσίου, των Ομοσπονδιών/Σωματείων και του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου.

 

Μάνος Χαντζηχρίστος

Νομικός

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Στρατηγική & Διαμόρφωση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Η Chatzichristos & Partners έχει σημαντική εμπειρία και απευθύνεται κυρίως στους τομείς της:

Βιομηχανίας, του Δημοσίου, των Ομοσπονδιών/Σωματείων και του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου.

H επιτυχημένη σχέση με τους πελάτες μας στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών τους, στη συνεχή επικοινωνίαμαζί τους, στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στην διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

Οι ειδικοί

Γνωρίστε τους Συμβούλους

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από διάφορους κλάδους (Οικονομολόγοι, Νομικοί, Μηχανικοί, Πολιτικοί Επιστήμονες) εξασφαλίζει την άρτια υποστήριξη της επιχείρηση σας.

όνομα

όνομα

Σύμβουλος

όνομα

όνομα

Σύμβουλος

όνομα

όνομα

Σύμβουλος

όνομα

όνομα

Σύμβουλος

Faq

Συχνές Ερωτήσεις

Το ISO 9001:2015 είναι το πιο χρησιμοποιούμενο πρότυπο στον κόσμο για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS). Χρησιμοποιούμενο σε περισσότερες από 178 χώρες, το ISO 9001:2015 παρέχει στους οργανισμούς ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης που βοηθούν στη διασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντων και αποτελεσμάτων. Το ISO 9001:2015 δεν περιγράφει ακριβώς πώς πρέπει να διοικείται μια επιχείρηση. Αντίθετα, προσφέρει ένα ευέλικτο σύστημα που μπορούν να εφαρμόσουν οι εταιρείες για να βελτιώσουν τον ποιοτικό έλεγχο.

Το σύστημα QMS που παρουσιάζεται στο ISO 9001:2015 μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να παράγει προϊόντα αξιόπιστα υψηλής ποιότητας , να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών, να ενισχύσει τη λειτουργική απόδοση, να διαχειριστεί τον κίνδυνο και πολλά άλλα. Όπως και άλλοι τύποι πιστοποίησης ISO, η πιστοποίηση ISO 9001:2015 δείχνει στα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας σας ότι ενδιαφέρεστε για τον ποιοτικό έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείριση. Με την πιστοποίηση ISO 9001:2015, ίσως μπορείτε ακόμη και να αποκτήσετε περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες , καθώς πολλές διεθνείς εταιρείες θα συνεργάζονται μόνο με συνεργάτες με πιστοποίηση ISO.

Η πιστοποίηση ISO 9001:2015 έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει τις επιχειρήσεις σε μια ευρεία ποικιλία βιομηχανιών , συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας , της αεροδιαστημικής , των κατασκευών , των ηλεκτρονικών , της κατασκευής ιατρικών συσκευών και άλλων. Το ISO 9001:2015 παρουσιάζει οδηγίες για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους επιχειρηματικών μοντέλων. Οι λειτουργίες οποιουδήποτε μεγέθους μπορούν να πιστοποιηθούν.
Όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συναντήσουν και να υπερβούν τις μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς ορίζοντες θα πρέπει να εξετάσουν την πιστοποίηση ISO.

Για να κερδίσετε την πιστοποίηση ISO 9001:2015, θα χρειαστεί να εφαρμόσετε το πρότυπο και να ολοκληρώσετε επιτυχώς έναν αρχικό έλεγχο πιστοποίησης δύο επισκέψεων. Μετά την απόκτηση της αρχικής πιστοποίησης, θα πρέπει να ολοκληρώνετε ετήσιους ελέγχους επιτήρησης και ελέγχους εκ νέου πιστοποίησης κάθε τρία χρόνια για να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας.

Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρώνονται από διαπιστευμένο τρίτο φορέα. Επιπλέον, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι το QMS σας λειτουργεί για τουλάχιστον τρεις μήνες και έχει υποβληθεί σε έλεγχο διαχείρισης και πλήρη κύκλο εσωτερικών ελέγχων για να μπορέσετε να αποκτήσετε πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 9001:2015 ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η διάρκεια του ελέγχου, το μέγεθος της επιχείρησης, ο κίνδυνος και πόσο κοντά βρίσκεστε στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ISO 9001:2015 όταν ξεκινάτε την εφαρμογή του συστήματος. 

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πόσο θα κοστίσει η πιστοποίηση σας για ISO 9001:2015 στον οργανισμό σας είναι να μιλήσετε μαζί με ένα συνεργάτη μας

Το ISO 45001:2018:2018 είναι το διεθνές πρότυπο ISO για συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSMS) που έχει αντικαταστήσει το OHSAS 18001. Δημιουργήθηκε από μια επιτροπή ειδικών στη διαχείριση υγείας και ασφάλειας, το ISO 45001:2018 σχεδιάστηκε με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες πολλών άλλων επαγγελματικών λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Αν και το ISO 45001:2018 έχει πολλές ομοιότητες με τον προκάτοχό του, διαφέρει από το OHSAS 18001.

Ο στόχος του ISO 45001:2018 είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες. Το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ανώτερη διοίκηση για να δημιουργήσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να ελέγξει τους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες και τραυματισμούς, να διατηρήσει τη σωματική και ψυχική ευημερία των εργαζομένων και να μειώσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας παραμένει μια σοβαρή ανησυχία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, 153 άτομα βιώνουν τραυματισμούς στο χώρο εργασίας κάθε 15 δευτερόλεπτα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο.
Το ISO 45001:2018 είναι σημαντικό γιατί στοχεύει στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών και θανάτων. Η αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη του ISO 45001:2018 εντόπισε κενά στο OHSAS 18001 και είχε ως στόχο να τα αντιμετωπίσει στο νέο πρότυπο. Το ISO 45001:2018 θα λειτουργήσει επίσης για την τυποποίηση της διασυνοριακής διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, κάτι που ήταν δύσκολο με τις πολλαπλές εκδόσεις του OHSAS που ισχύουν διεθνώς.

Το ISO 45001:2018 βασίζεται και επεκτείνεται στα θεμέλια του OHSAS 18001 και έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται πιο εύκολα με άλλα αναθεωρημένα πρότυπα διαχείρισης ISO όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015. Όταν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, το ISO 45001:2018 θα ενσωματωθεί στις λειτουργίες φυσικά. Το ISO 45001:2018 είναι ευέλικτο και ικανό να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης προστατεύοντας παράλληλα τους εργαζόμενους και να προσφέρει βελτίωση.

Εκτός από τη βελτιωμένη ασφάλεια των εργαζομένων και τον μειωμένο κίνδυνο,  τα οφέλη της πιστοποίησης ISO  περιλαμβάνουν:

  • Βελτιωμένες σχέσεις με υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Μειωμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
  • Καλύτερη φήμη και εμπιστοσύνη των καταναλωτών
  • Πιθανά φορολογικά οφέλη

Αυτό το πρότυπο ωφελεί τον οργανισμό σας, παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια, χάρη στην ελαχιστοποίηση των κύριων κινδύνων για τα τρόφιμα, αφενός, ενώ παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στους πελάτες όσο και στον τελικό καταναλωτή, από την άλλη.

Η διαχείριση του αντίκτυπου του οργανισμού σας στο περιβάλλον πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιχείρησή σας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκετε. Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ένα πλαίσιο για την πραγματοποίηση αλλαγών πολιτικής και διαδικασιών που σας βοηθούν να βελτιώσετε την περιβαλλοντική σας απόδοση. Εκτός από το ότι είναι καλύτερο για το περιβάλλον, η απόκτηση πιστοποίησης ISO 14001:2015 μπορεί επίσης να σας προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο του κόστους και άλλα απτά οφέλη.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εφαρμόσετε μια γενική πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να πιστοποιηθείτε σύμφωνα με το ISO 14001:2015. Η πιστοποίηση ISO 14001:2015 σάς παρέχει άμεσα διαπιστευτήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας σε περιβάλλον και περιβάλλον. οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Αλλαγή του τοπίου της βιομηχανίας και των αναγκών των ενδιαφερομένων 

Το τοπίο της βιομηχανίας αλλάζει πάντα. Η εισαγωγή της νεότερης αναθεώρησης ISO 14001:2015 το 2015 φέρνει σημαντικές αλλαγές που θα έχουν διαρκή επίδραση στις απαιτήσεις συμμόρφωσης των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και βιομηχανιών. Αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο στις ανάγκες των ενδιαφερομένων σας και απαιτούν την εξέλιξη του συστήματος διαχείρισής σας. Τα ζητήματα περιλαμβάνουν Μεταβαλλόμενες Ρυθμιστικές Ανάγκες, Εξελισσόμενες Απαιτήσεις Ενδιαφερομένων Μερών και Νομική Συμμόρφωση.

Είναι σωστό εάν εσείς και ο οργανισμός σας θέλετε να δείξετε τη δέσμευσή σας να μειώσετε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων σας και να επιτύχετε τα σχετικά οικονομικά οφέλη και οφέλη από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σχεδόν κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την απόκτηση πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015. Η πιστοποίηση είναι αρκετά ευρεία ώστε να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε οργανισμούς οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα, ενώ εξακολουθεί να παρέχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την εφαρμογή σχετικών βιώσιμων πρακτικών.

Το ISO 14001:2015:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS). Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπει σε μια επιχείρηση να κάνει αλλαγές πολιτικής και να επεξεργάζεται αλλαγές για να διαχειρίζεται τους πόρους με υπευθυνότητα, να αποτρέπει τη ρύπανση, να επιτύχει τη νομική συμμόρφωση και να βελτιώνει με άλλο τρόπο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Το πρότυπο παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός EMS.

Αν και το ISO 14001:2015 εστιάζει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η πιστοποίηση ISO 14001:2015 παρέχει επίσης οικονομικά οφέλη, γι’ αυτό περισσότεροι από 250.000 οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν εργαστεί για να λάβουν αυτήν την πιστοποίηση.

Ο κύριος στόχος του ISO 14001:2015 είναι να δώσει στις επιχειρήσεις τα εργαλεία που χρειάζονται για να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει όλο και πιο σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις,  το ISO 14001:2015 ενθαρρύνει τους οργανισμούς να κοιτάζουν προς τα έξω , προστατεύοντας το περιβάλλον και αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχει το περιβάλλον στις επιχειρήσεις. Τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά οφέλη που συνοδεύουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνουν τη μείωση των αποβλήτων, τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις μειωμένες εκπομπές άνθρακα.

Εκτός από το όφελος για το περιβάλλον, η απόκτηση της πιστοποίησης ISO 14001:2015 μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας με:

  • Σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα μέσω της αποδοτικής χρήσης νερού και ενέργειας
  • Κερδίστε περισσότερα για εσάς από πελάτες με περιβαλλοντική συνείδηση
  • Βελτίωση της φήμης σας με υπάρχοντες πελάτες, και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς
  • Σας βοηθά να επιτύχετε τη νομική συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς

Η πιστοποίηση ISO 14001:2015 μπορεί να ωφελήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών. Είτε θέλετε να δείξετε τη δέσμευσή σας στη βιωσιμότητα είτε να μειώσετε το κόστος χρησιμοποιώντας τους πόρους πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης ISO 14001:2015. Παραδείγματα βιομηχανιών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 περιλαμβάνουν τις κατασκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές και τηλεπικοινωνίες και τη μηχανική.

Η πιστοποίηση ISO 45001:2018 είναι μια καλή ιδέα για κάθε επιχείρηση που χρειάζεται να μετριάσει τους κινδύνους για την ασφάλεια και να επιδείξει μια επαληθεύσιμη αφοσίωση στην πρόληψη ασθενειών, τραυματισμών και θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό περιλαμβάνει τόσο μικρές όσο και μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. 

Για να λάβετε πιστοποίηση ISO 45001:2018, ο οργανισμός σας θα χρειαστεί να εφαρμόσει το πρότυπο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης με έναν διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.  Η αρχική διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει έλεγχο δύο σταδίων και η διατήρηση της πιστοποίησης απαιτεί ετήσιους ελέγχους επιτήρησης και Επαναπιστοποίηση κάθε τρία χρόνια.

Το κόστος της πιστοποίησης ISO  εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων — διάρκεια ελέγχου, μέγεθος οργανισμού, εύρος κινδύνου, τρέχον επίπεδο συμμόρφωσης και πολλά άλλα.

Στην εταιρεία μας προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε κρυφές χρεώσεις.

Η πιστοποίηση ISO 22000:2018 ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό εντός της τροφικής αλυσίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους, από παραγωγούς ζωοτροφών, πρωτογενείς παραγωγούς έως κατασκευαστές τροφίμων, φορείς μεταφοράς και αποθήκευσης και υπεργολάβους μέχρι καταστήματα λιανικής και καταστήματα τροφίμων.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε αλληλένδετους οργανισμούς, όπως παραγωγούς εξοπλισμού, υλικού συσκευασίας, καθαριστικών, πρόσθετων και συστατικών. 

Συνοπτικά, μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων πιστοποίησης ISO 22000:2018 θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τη βιομηχανία τροφίμων ή την τροφική αλυσίδα.

Επικοινωνήστε

Μαζί μας

Έτοιμοι να σας βοηθήσουμε στην επίλυση κάθε προβλήματος

Our Testimonials

Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

Μου άρεσε ιδιαίτερα ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση του γραφείου στον κλάδο των συστημάτων ποιότητας ISO. Επίσης η όλη αντιμετώπιση εμπνέει εμπιστοσύνη. Εξαιρετική επικοινωνία

Οι λέξεις που αντιπροσωπεύουν την Chatzichristos & Partners : υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών με άριστη συνεργασία και αποτέλεσμα. Η συνέπεια, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης μας ενθουσίασαν. Τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλη την ομάδα για τον επαγγελματισμό που την διακρίνει.

Επαγγελματισμός και πολύ καλή εξυπηρέτηση, πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα! Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Είμαι πελάτης της εταιρίας για πάνω από 17 χρόνια και θεωρώ ότι η παροχή υπηρεσιών της Chatzichristos & Partners είναι πραγματικά άψογη.

Kάθε ερώτηση ή απορία που υπήρχε από την πλευρά μου απαντήθηκε γρήγορα και ξεκάθαρα από την Chatzichristos & Partners. Σίγουρα θα συστήσω την εταιρεία σε γνωστούς μου και επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Καταπληκτική ομάδα! Επαγγελματίες στο χώρο. Συνιστώνται ανεπιφύλακτα!

    WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Καλέστε τον Κο Χατζηχρίστο